สมเด็จธงชัย ระบุ การเลือกเจ้าอาวาส อย่าเลือกที่เป็นพรรคพวกกัน – พระที่อายุมาก
ต้องมีความรู้ความสามารถ
เหตุปัจจุบัน สื่อโซเชียลมีเดียพัฒนาไปก้าวหน้ามาก ต้องมีความรู้ทันโลกด้วย
เตือน บางวัด “ติดป้ายอำนาจเจ้าอาวาส” เต็มวัดมันแสดงถึงความไร้ความสามารถของเจ้าอาวาส

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กล่าวในการเป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 ว่า พระสังฆาธิการระดับวัดในส่วนของเจ้าอาวาสนั้น นับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ให้เรียบร้อย ดีงาม ดังนั้นเจ้าอาวาสต้องมีความรู้ เข้าใจหน้าที่ อำนาจ ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ซึ่งเอื้อต่อพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง ตามมติ มส. หน้าที่เจ้าอาวาสที่จะต้องนำไปปฏิบัติ คือ
1.ต้องบำรุงรักษาวัด กิจการ ศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดี 2.ต้องปกครอง สอดส่อง บรรพชิต คฤหัสถ์ ในวัดให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ มส. 3.เป็นธุระในการจัดการศึกษา อบรม สั่งสอน พระธรรมวินัย ให้กับบรรพชิต และคฤหัสถ์ 4.ให้ความสะดวกตามสมควรในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวัด
สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวต่อไปว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์ในปัจจุบัน และเป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน คือ การใช้สื่อโซเชียลมีเดียในทางไม่ถูกต้องของพระ เณร หากมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในทางไม่ถูกต้อง ควรรีบระงับอธิกรณ์ ให้เกิดความเรียบร้อยในเร็ววัน และอยากฝากด้วยว่า ในการแต่งตั้งเจ้าอาวาส ต้องเลือกพระที่มีความรู้ ความสามารถ ไม่ควรเลือกพระที่เป็นพรรคพวกกัน หรือพระหลวงตาที่มีอายุมากแล้ว เพราะปัจจุบันสื่อโซเชียลมีเดียพัฒนาไปก้าวหน้ามาก เจ้าอาวาสต้องมีความรู้ทันโลกด้วย
นอกจากนี้ บางวัดมีการติดป้ายอำนาจหน้าที่ของเจ้าอาวาส เต็มวัด อย่าคิดว่าดี แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการไร้ความสามารถ อีกเรื่องที่สำคัญ คือ ขอให้ระงับการใช้ทนายความออกหน้าสื่อ เพื่อไม่ให้เรื่องลุกลาม เพราะทนายมีการไปโพสต์ลงสื่อออนไลน์ อาจทำให้พระสงฆ์กลายเป็นเหยื่อโซเชียลไปด้วย

NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #เจ้าอาวาส #พุทธวจน #พระพุทธศาสนา #สมเด็จธงชัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *