หมวดหมู่: ธรรมะ

เรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบของวัด ขอให้พวกท่านเข้าใจว่าการสวดมนต์ ทำวัตร บิณฑบาต กรรมฐาน ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องช่วยชีวิตของเราทั้งสิ้น

เรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบข…

ธรรมะหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุน เรื่องที่ฝึกได้ เพียงแต่ว่าการฝึกหัดทุกอย่างระยะแรกต้องลำบาก

ยังสงสัยว่าทำไมพวกเราทำอะไรกัน…

บทความทึ่คุณชอบ