ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานวัดต้นแบบระดับจังหวัด โครงการวัด ประชา รัฐสร้างสุข ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖…