ป้ายกำกับ: ปล่อยวาง

เรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบของวัด ขอให้พวกท่านเข้าใจว่าการสวดมนต์ ทำวัตร บิณฑบาต กรรมฐาน ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องช่วยชีวิตของเราทั้งสิ้น

เรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบข…

บทความทึ่คุณชอบ