ป้ายกำกับ: เรื่องเล่านิทานธรรมะเตือนใจ

เรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบของวัด ขอให้พวกท่านเข้าใจว่าการสวดมนต์ ทำวัตร บิณฑบาต กรรมฐาน ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องช่วยชีวิตของเราทั้งสิ้น

เรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบข…

เรื่องเล่านิทานธรรมะเตือนใจตอน ความรู้วิชากลลวงที่ ฉมาสร เคยสั่งสอนศิษย์ ก็ค่อยๆ ถูกกลบ ลบลงไป แต่เดิมเหล่าศิษย์ของ ฉมาสร

กาลครั้งนั้น เมืองโบราณแห่งหนึ…

บทความทึ่คุณชอบ